dinpersonal1

Din Personal AB

BOLAGSFORM inkråm

SÅLD ÅR 2014

Vikariepool inom förskola och skola i Jönköping

Tillfälle att förvärva en vikariepool med bas i Jönköping. Möjlighet för entreprenör att ta över och utveckla verksamheten vidare eller för annat bemanningsföretag eller liknande aktör som vill utöka sitt geografiska verksamhetsområde.

Verksamheten är relativt nyetablerad (start 2010) och är fortfarande i ett uppbyggnadsskede. Omsättningen uppgick till ca 600 TSEK senaste räkenskapsåret.  För rätt person/företag finns det goda möjligheter till att skapa en fin och lönsam verksamhet, grunden är redan lagd av dagens ägare.

Företaget bedriver uthyrning av vikarier främst med inriktning mot förskolor och skolor, men även till viss del mot butiker och hotell. Företaget har byggt upp en egen pool med vikarier för uppdrag inom förskola och skola.

Kunder är idag till största delen privata förskolor. Verksamheten består även av rekryteringsuppdrag, jobbcoaching och uppdrag som etableringslots (avtal med Arbetsförmedlingen). Företagets verksamhet är i sin helhet förlagd till Jönköping med omnejd.

2010

GRUNDAT

1

ANSTÄLLDA

0,6

MSEK OMS

Sålda företag