bemanning2

Svenska Pedagogpoolen 

BOLAGSFORM Aktiebolag

SÅLD ÅR 2015

Välrenommérat bemanningsföretag inom förskola och skola i Västsverige

Med anledning av generationsskifte ges ett utmärkt tillfälle att förvärva ett gediget bemanningsföretag i Västra Sverige. Extra intressant för annat bemanningsföretag eller liknande aktör då möjlighet till synergivinster finns.

Företaget är ett bemannings- och rekryteringsföretag inom området barnomsorg, skola och utbildning. I branschen är företaget välkänt och har ett gott anseende. Kunder är så väl privata som kommunala förskolor, skolor och utbildningsföretag. Företagets verksamhet är i sin helhet förlagd till Västsverige.

Bolaget omsätter ca 5 MSEK med god lönsamhet.

Bakgrunden till försäljningen är att ägaren börjat planera för att trappa ner inför kommande pensionering. Ägaren är öppen för att jobba kvar i bolaget under en övergångsperiod för att trygga kontinuiteten i affärerna.

1999

GRUNDAT

10

ANSTÄLLDA

5

MSEK OMS

Sålda företag