Rådgivning

Ägardirektiv

Vad vill ni som ägare med ert bolag?

Vi hjäper er skapa ett Ägardirektiv.

Vår modell utgår från vad ni som ägare vill med ert företag – Ägarviljan. Denna uttrycks i ett skriftligt Ägardirektiv som sedan styr utformningen av bolagets strategi, mål och affärsplan. Det blir tydligt för såväl styrelsen som den operativa ledningen vad ägarna vill och varför – detta skapar bra förutsättningar för styrelsen och ledningen att arbeta effektivt mot strategiska och långsiktiga ägarmål.
Ägardirektivet utformas utifrån intervjuer med ägarna individuellt eller i grupp. Därefter träffas vi i ett arbetsmöte där resultat från intervjuerna gås igenom. Därefter hålls ett ägarmöte där det definitiva Ägardirektivet spikas. Det är en effektiv process som är klar på tre till fyra veckor. Ägarnas tidsinsats är ca 5-6 timmar per person (intervju 2 timmar/ägare och ägarmöte 3-4 timmar).