Vi är din rådgivare hela vägen

Att sälja sitt företag är en tidskrävande och komplex process som innefattar ett flertal olika moment där vi tar ansvar från från start till mål. Vår kvalitetssäkrade modell för att sälja företag baserar sig både på erfarenhet av försäljning och köp av företag i egen regi samt erfarenhet från de många försäljningsprocesser där vi varit säljarens rådgivare. Det kanske viktigaste i våra uppdrag är att finna bästa möjliga köpare åt vår kund.
Vi har därför utvecklat en effektiv sökprocess och lägger mycket tid på analys för att vaska fram de bästa potentiella köparna i varje uppdrag. Vårt arvode är resultatbaserat och inkluderar alla normala omkostnader, även advokatkostnader. I modellen nedan visas försäljningsprocessens olika moment och aktiviteter. Aktiviteterna i modellen nedan är klickbara så klicka gärna på de aktiviteter du vill läsa mer om.
Försäljningsmodellen 

  • Vi ansvarar från start till mål
  • Beprövad och kvalitetssäkrad modell
  • Kompetens i alla led
  • Effektiv sökprocess
  • Resultatbaserat arvode