Prospekt

Nästa steg blir att djupare presentera företaget i en detaljerad företagspresentation. Detta dokument brukar kallas prospekt eller gå under namnet Information Memorandum (IM). Prospektet som är omfattande visar vilket företag det handlar om och innehåller detaljerad information om företagets verksamhet, produkter & tjänster, ekonomi, marknad, organisation m m.
En av prospektets viktigast uppgifter är att ge Köparkandidaten så god information som möjligt så att denne kan göra en bedömning om intresse finns för ev köp av företaget. Prospektet utgör en viktig del av det informationsunderlag som potentiella köpare får ta del av under försäljningsprocessen och vi lägger därför mycket krut på att det ska vara riktigt bra.
Exempel på innehåll

  • Företagets namn
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Marknad
  • Organisation
  • Ekonomi