Presentation

För intressenter som så önskar eller där vi ser det som betydelsefullt genomför vi en personlig företagspresentation i möte med intressenten. Inledningsvis i detta möte presenterar sig intressenten och ger en bild av sina avsikter med det tänkta förvärvet. I vår presentation av företaget ger vi en rättvisande bild av bolaget och försöker inte dölja de mindre bra sidorna av bolaget.
Negativa överraskningar senare i försäljnings- processen leder ofta till svårare avtalsförhandlingar och risk för garantieärenden. Vid presentationen trycker vi på de drivande parametrarna och synergieffekter som ligger till grund för värderingen och gör att ett förvärv av bolaget skulle gynna intressenten. Ägaren deltar vid behov vid presentationen.
Innehåll

  • Skräddarsydd presentation
  • Intressentens bild av ev förvärv
  • Ge rättvisande bild
  • Poängtera fördelar och synergier
  • Nästa steg