Möten

Är en potentiell köpare fortsatt intresserad efter att ha tagit del av prospeket bokas ofta ett möte där vi träffas. Vanligtvis deltar ägaren i detta möte, dels för att det är betydelsefullt att se hur personkemin fungerar mellan köpare och säljare men också för att ägaren är den som bäst kan besvara frågor om verksamheten. I ett första möte presenterar köparkandidaten sina avsikter med köpet.
Vi försöker också skaffa oss en bild av hur köparen tänkt finansiera köpet och hur stark denna lösning är. Ju mindre kunskap en köpare har om en företaget desto större ser han eller hon riskerna med det och risk minskar priset. Därför är det viktigt att i dessa möten ge köparen en så god grund som möjligt att stå på när det gäller information om företaget och verksamheten.
Att tänka på

  • Köparens avsikter
  • Köparens finansiering
  • Personkemi ägare – köpare
  • Ge köparen heltäckande info
  • Leda fram till indikativt bud