Bud

Under nästa steg i processen gäller det att finna ut vilka slutkandidater man ska förhandla vidare med. För att kunna bedöma det har de seriösa intressenterna ombetts lämna in indikativa bud. Buden, som inte är bindande, innehåller nivå på köpeskillingen, köpeskillingens konsruktion samt de övriga parametrar som är centrala för köparen i en eventuell affär.
Tillsammans med ägaren går vi igenom samtliga indikativa bud och värderar dem. De mest intressanta kontaktas för vidare förhandlingar. Från detta läge och framåt handlar det mycket om förhandlingar. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att ha en god anda i förhandlingarna. En positiv syn och ömsesidigt förtroende ökar chanserna till en framgångsrik försäljning.
Att tänka på

  • Indikativa bud, ej bindande
  • Prisnivå och centrala parametrar
  • Välj ut de bästa att gå vidare med
  • God anda i förhandlingarna
  • Ömsesidigt förtroende