Due diligence

En detaljerad granskning och genomlysning av företaget kallas due diligenca eller företags- besiktning på svenska. Syftet med due diligence för köparen är att säkerställa att de uppgifter som säljaren lämnat om företaget verkligen stämmer. Köparen anlitar ofta advokat och revisionsbyrå för genomförandet av due diligence. Som säljare är det vanligt att man får en informationsbehovs- och frågelista från säljaren.
Utifrån dessa listor tar man fram de underlag som säljaren behöver för sin genomlysning av företaget. Dessa underlag hålls sedan tillgängliga för säljaren under en överenskommen tid. Som säljare kan man uppleva due diligence som krävande då det dels är en del material att ta fram och att man ibland kan känna sig granskad. Man ska då tänka på att due diligence är en positiv genomgång som gör att köparen tar över ansvaret för många frågor.
Att tänka på

  • Företagsbesiktning
  • Granskning & analys av företaget
  • Tillhandahålla underlag viss tid
  • Kan upplevas som krävande
  • Köparen tar över visst ansvar