Köparlista

Det finns många olika köpare till mindre bolag. Den vanligaste köparen är någon aktör i den egna branschen. Det kan vara någon på annan ort som vill expandera geografiskt. En allt vanligare köpare är utländsk aktör som vill etablera sig i Sverige. Även aktörer i angränsande branscher kan vara intresserade av att bredda sin verksamhet och därmed vara en köparkandidat.
Riskkapitalister, affärsänglar och privatpersoner är andra kategorier av köparkandidater som kan vara aktuella. Baserat på vår analys under "sälja till vem" bygger vi upp en köparlista. I denna listas alla de potentiella köpare med kontaktpersoner som vi har avsikt att kontakta i försäljningsprocessen. Köparlistan är levande och fylls på när nya potentiella köpare identifierats.
Köparkategorier

  • Aktörer i den egna branschen
  • Aktörer i angränsande bransch
  • Utländsk aktör
  • Riskkapitalbolag
  • Privatpersoner