Vanliga frågor om företagsvärdering

Nedan finner du vanliga frågor kring företagsvärdering. Klicka på frågan så får du snabbt fram svaret
22
Går det att värdera unga företag?

Vi värderar såväl nystartade som unga företag. Man får beakta att det ofta råder en större osäkerhet i denna typ av värderingen.

Kan man värdera en del av ett företag, en verksamhetsgren t ex?

Ja, det går bra. Som underlag behövs bl a historiska resultat och en prognos om framtiden för verksamhetsgrenen.

Värderar ni andra företagsformer än aktiebolag?

Vi värderar även handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor.

Hur lång tid tar en värdering?

Vi levererar värdering inkl presentation av rapport inom par dagar från det att vi träffats/fått uppdraget. Vi har även möjlighet att göra ”blixtvärderingar” med svar senast dagen efter vi fått uppdraget.

Kan man värdera andra än sitt eget företag?

Ja, det behöver inte vara ditt företag, det kan t ex vara  ett företag som du funderar på att köpa.

Vad ingår i er rapport?

Vi redovisar vår bedömning av företaget via de tre analysstegen; strategisk analys, redovisningsanalys, finansiell analys (se värdeanalys). En femårig resultatprognos som vår värdering grundar sig på. Rekommendationer om vad som kan göras för att höja företagets värde. Vi presenterar rapporten vid ett kostnadsfritt möte om man så önskar.

Vad kostar en företagsvärdering?

Pris från 6.900 kr exkl moms. Kontakta oss gärna för prisuppgift.