Att sälja det egna företaget

bestall

Läs vår bok - Att sälja det egna företaget

En guide baserad på egna erfarenheter

Att sälja ett företag är något man ofta bara gör en gång i livet. Det är en komplex process och för att ge en inblick i den har vi skrivit boken. I boken guidas läsaren genom hela försäljningsprocessen - från det att de första tankarna om en försäljning dyker upp till det att man avyttrat sitt företag. I boken tydliggörs på vikten av att planera och förbereda försäljningen för att affären skabli så bra som möjligt. Boken innehåller även konkreta tips på lönsamma åtgärder.
Exempel på innehåll:
  • Varför säljer man?
  • Finns det en bästa tidpunkt?
  • Hur förbereder man?
  • Vad är företaget värt?
  • Hur hitta rätt köpare?
  • Förhandlingen
  • Köpeskilling
  • Avtal och juridik