Vanliga frågor om företagsöverlåtelse

Nedan finner du vanliga frågor kring företagsöverlåtelse. Klicka på frågan så får du snabbt fram svaret
22
Vad är mitt företag värt?

Det krassa  svaret är att företaget är värt vad en köpare vill betala. För att få ett riktmärke kring värdet är det klokt att låta göra en värdering av företaget.  Det finns olika värderingsmetoder som kan ge vägledning för prissättningen. De vanligaste beräkningsgrunderna för ett mindre och medelstort företag utgår ifrån resultatet (historiskt och förväntat) och det egna kapitalet. Vår värdeanalys är ett användbart verktyg som utöver värdet även ger svar på hur det kan höjas.

Kan jag sälja företaget själv?

Att sälja ett företag tar ofta mycket tid och engagemang. Detta när man som ägare samtidigt ska driva sitt företag framåt med bra resultat. Man ska också tänka på att det är en komplex process som ställer krav på gedigen kunskap inom flera områden såsom skatter, värdering, ekonomi, affärsjuridik m m. Kontakta gärna en rådgivare för att se vilken hjälp som erbjuds innan du ev bestämmer dig för att göra något själv, en första kontakt kostar inget.

Hur lång tid tar det att sälja företaget?

Vår erfarenhet säger att det sällan går snabbare än på tre månader från det att man bestämmer sig för att sälja tills dess att man skrivit avtal med ny ägare. Det är inte ovanligt att en process kan ta upp till ett år eller rent av längre tid än så.

Hur hittar ni köpare till mitt företag?

Sökprocessen efter potentiella nya ägare ser vi som en av våra allra viktigaste uppgifter och vi lägger mycket krut på denna del. Vi använder flera olika källor. Bl a  har vi ett eget register med köpare som är intresserade av att få information om de företag vi har till salu. Vidare så analyserar vi tillsammans med nuvarande ägare fram vilka potentiella köparföretag som har mest nytta av att förvärva bolaget och skapar utifrån detta en köparlista. Vi har även intressenter från tidigare processer som vi genomfört. I tillägg till detta genomför vi ofta någon form av annonsering.

Bör jag förbereda företaget inför försäljningen?

Ja, det är ofta bra men då talar vi inte om aktiviteter av karaktären ”dress the bride” för det ska man veta att köpare av företag genomskådar. Det handlar istället om åtgärder som verkligen höjer värdet på bolaget och då även om det inte säljs. Det handlar om åtgärder som höjer omsättningen och/eller resultatet samt inte minst åtgärder som minskar risknivån i företaget. Vår tjänst förberedesleanalys är ett bra verktyg att använda i detta sammanhang.

Vad blir min roll efter en försäljning?

Det är väldigt olika från fall till fall. I de allra flesta fall får man räkna med att vara kvar en tid för att säkerställa så att kunskap och kontakter förs över till nya ägaren. Det är också vanligt att man i köpeavtalet ”måste” jobba kvar en lite längre tid än detta och då i ca 12-24 månader.

Vad kostar det all sälja ett företag?

Rådgivare brukar ha ett visst fast arvode som utgår i samband med att man startat försäljningsprocessen. Vid genomförd affär utgår vanligtvis en provision på mellan 4 och 10%, beroende företagets storlek.