VÄRDERA

Företagsvärdering

Fullskalig företagsvärdering till konkurrenskraftigt pris

Alla vi egenföretagare är intresserade av vad vårt företag är värt – och kanske ännu mer av hur detta värde kan ökas. Vi har som stöd för detta utarbetat en pragmatisk värderingsmodell som vi kallar för Värdenalays™. Denna tjänst bygger på en analys av företaget och dess omvärld och mynnar ut i en värdering av bolaget. Ofta är kassaflödesvärdering mest lämplig men ibland kan det vara substans- eller jämförande värdering som passar bäst.
Både vår analys och värderingen redovisas utförligt i ett lättförståeligt dokument samt i ett personligt möte med er. På köpet lämnar vi rekommendationer om vad som kan göras för att höja ditt företags värde – allt till ett mycket attraktivt pris. Observera att vi även kan värdera nystartade verksamheter och andra typer av verksamheter än aktiebolag. Kontakta oss gärna för en värdering, eller läs mer om vår Värdenalays™ här.