OM OSS

Affärsidé

Högre värde för dig och ditt företag

Affärsidé - “Utifrån egna erfarenheter och tydliga modeller värderar vi och säljer företag. Vi hjälper även ägare till mindre och medelstora företag att höja värdet på sitt företag”
När vi sålde vårt livsverk 2002 saknade vi någon att diskutera ägarfrågor med. Vi är en samarbetspartner som varit i våra kunders situation och finns för att anlita i alla typer av frågor knutna till företagsägande. Allt ifrån det att man funderar vad företaget kan vara värt till att sälja det.
Etik & moral: -
  • Vår viktigaste uppgift är en självklarhet, nämligen att tillvarata våra kunders intressen på bästa sätt.
  • För ett bra samarbete är det viktigt att vi är överens om innehåll, villkor och pris innan vi startar ett uppdrag.
  • Vårt förtroende bygger på att vår hederlighet är otvivelaktig.
  • Diskretion är A och O, vi behandlar information från våra kunder som strikt konfidentiell