SÄLJA BOLAG

Att sälja sitt företag

Det ska kännas tryggt att sälja sitt livsverk

Många ägare som driver företag börjar förr eller senare fundera över sin egen och verksamhetens framtid. Kanske är det dags att sälja? Detta är ett beslut som kräver eftertanke. Genom att ställa sig frågan varför och genom att analysera företaget och strategin för en försäljning, skapar man förutsättningar för en lyckad affär. Det handlar bland annat om att skaffa sig en bra bild av företagets värde.
Lika viktigt är det att presentera företaget på ett bra sätt för rätt målgrupp och att använda sakkunnig kompetens när så krävs i processen. Vi tar ansvar hela vägen, från inledande analys och företagsvärdering till avtal och uppföljning. Utifrån vår erfarenhet och kvalitetssäkrade försäljningsmodell har vi goda chanser att hitta rätt köpare, till pris och villkor du känner dig nöjd med. Läs gärna mer om vår försäljningsmodell.