Att sälja det egna företaget

bestall

Läs vår bok - Att sälja det egna företaget

En guide baserad på egna erfarenheter

Att sälja ett företag är något man ofta bara gör en gång i livet. Det är en komplex process och för att ge en inblick i den har vi skrivit boken. I boken guidas läsaren genom hela försäljningsprocessen - från det att de första tankarna om en försäljning dyker upp till det att man avyttrat sitt företag. I boken tydliggörs vikten av att planera och förbereda försäljningen för att affären skabli så bra som möjligt. Boken innehåller även konkreta tips på lönsamma åtgärder. Boken bygger på författarnas egna erfarenheter.
Exempel på innehåll:
  • Varför säljer man?
  • Finns det en bästa tidpunkt?
  • Hur förbereder man?
  • Vad är företaget värt?
  • Hur hitta rätt köpare?
  • Förhandlingen
  • Köpeskilling
  • Avtal och juridik