SÄLJA BOLAG

Öka värdet

Bra förberedelser ger en bättre affär

Möjligheten att göra en bra företagsöverlåtelse ökar markant när man förberedersig själv och sitt företag på ett bra sätt. Ofta krävs inte så stora insatser för att få ett bra resultat men att börja i tid, jobba strukturerat och tillsammans med externa ögon har visat sig leda till en bra affär. Idén med vår tjänst Förberedelseanalys är att skapa och genomföra en förberedelseplan som höjer företagets värde och skapar förutsättningar för en god affär.
  • Öka omsättningen
  • Höj resultatet
  • Minska beroende av ägare
  • Minska beroende av nyckelpersoner
  • Minska beroendet av nyckelkunder
  • Dokumentera rutiner och arbetssätt
  • Rensa udda inslag i verksamheten

Vill du öka värdet? Ring 08-50 51 67 47