Företagsanalys

För att kunna förstå företagets verksamhet och dess värden är en noggrann företagsanalys A och O. Underlaget från företagsanalysen används i presentationsmaterialet och det har även stor betydelse då vi ska finna ut vilka potentiella köpare som kan ha störst nytta av att förvärva företaget. Analysen är vidare ett perfekt underlag för den företagsvärdering som vi gör. Företagets ekonomi är det viktigaste området i analysen.
Andra områden som vi analyserar är företagets tjänster och produkter, kunder och avtal, organisation, marknadsföring och försäljning samt den bransch man verkar i. Analysen bygger på intervju med ägare/företagsledning samt interna och externa dokument. I företagsanalysen kan behov av vissa förbättringar komma fram och om möjligt genomförs dessa innan försäljning för att skapa bättre förutsättningar för en lyckad affär.
Viktiga områden

  • Företagets ekonomi
  • Produkter & tjänster
  • Kunder & avtal
  • Organisation
  • Företagets bransch