Deklaration

Tidigare i analysfasen av överlåtelsen gick vi igenom skatteförutsättningarna för överlåtelsen och kom då fram till den mest skatteeffektiva lösningen. När affären är genomförd ska den deklareras. Vi tar ansvar för att affären deklareras på rätt sätt antingen genom att vi upprättar deklarationen eller agerar bollplank åt den som gör det.
Man ska tänka på att det ofta kommer senare utbetalningar i form av tilläggsköpeskilling som också ska deklareras. Det är viktigt att det blir rätt här. I vissa fall kan det vara aktuellt att för säkerhets skull lämna in en skalbolagsdeklaration för överlåtelsen. Detta är något som vi ansvar för och ombesörjer.
Att tänka på

  • Aktier eller inkråm
  • Säljare fysisk eller juridisk person
  • K10
  • Sparat utdelningsutrymme
  • Ev lämna skalbolagsdeklaration