Intresseväckare

Vi förordar att som första steg skriva ett personligt brev till köparkandidatens ägare eller styrelse. Ett brev där vi talar om att vi har ett företag till försäljning som vi tror kan intressera köparkandidaten. Som bilaga till brevet bifogar vi en kort anonym presentation av företaget - en presentation som ger köparen möjlighet att skaffa sig en bild av företaget utan att dess namn röjs.
Detta ska vara en säljande och korrekt bild som kort beskriver företagets verksamhet, storlek, marknad samt lite om affärskoncept och kunder. Ofta anger vi uppgifter i intervall för att det inte ska bli tydligt vilket företag det handlar om. Om köparkandidaten tycker det verkar intressant ombeds denne underteckna en sekretessförbindelse som ger tillgång till mer detaljerad företagsinformation.
Att tänka på

  • Diskretion
  • Fånga intresse
  • Generell beskrivning av företaget
  • Ev annonsering på t ex Bolagsplatsen
  • Nästa steg – sekretessförsäkran