Integration

Säljs företagtet till någon i branschen kommer de två företagen med stor sannolikhet att slås ihop förr eller senare - det kommer att ske en integration. Att detta blir så bra som möjligt är viktigast för köparen men även som säljare har man intresse av att detta arbete får ett så bra resultat som möjligt. Det kan vara en lite knepig process där bl a olika företags- kulturer ska förenas.
Vi har själva varit involverade i integrationsarbeten både som köpare och säljare. Vår erfarenhet säger att för att få en smidig och bra integrationsprocess bör medarbetarna involveras på ett tidigt stadium så att man känner att man är en del av förändringen och kan påverka den. Den andra erfarenheten är att det är fördelaktigt att tidigt mixa personal från de två bolagen i olika team.
Att tänka på

  • Även av intresse för säljaren
  • Komplex process
  • Engagera medarbetarna tidigt
  • Skapa integrationsteam
  • Mixa medarbetare tidigt