Pris och prismodell

Att bestämma hur stor köpeskillingen ska vara och hur den ska konstrueras och utbetalas är en viktig del av den kommande förhandlingen. Som säljare vill man i regel ha hela köpeskillingenkontant så snart som möjligt. Köparen vill ofta villkora köpeskillingen och dela upp den i delar över tiden. De är inte heller ovanligt att köparen vill betala med aktier i det egna bolaget eller med revers.
För att få möjlighet till en så bra affär som möjligt innehåller de allra flesta överlåtelser som görs idag en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling. Det är oftast på detta sätt som köpare och säljare kan dela på de riskmoment som finns i det aktuella företaget. För att minska tolkningsproblemen kring tilläggsköpeskillingens storlek rekommenderar vi att omsättningen används som bas.
Olika delar

  • Kontant betalning vid tillträde
  • Betalning i aktier
  • Tilläggsköpeskilling
  • Säljarrevers
  • Säkerheter