Ägargenomgång

Då ägargenomgången är starten på försäljnings- processen är det viktigt att säljare och rådgivare lär känna varandra och finner en bra samarbetsform. Mycket av det som kommer fram i ägargenom- gången har betydelse och påverkan på kommande steg i försäljningsproessen.Vi går igenom orsaken till varför man vill sälja och även om man som säljare har någon typ av köpare som man föredrar.
Säljarens roll efter försäljningen och hur länge man kan/vill vara kvar i företaget efter försäljningen är av stor vikt. Prisförvantan är också ett centralt ämne i ägargenomgången. Vi går tillsammans igenom försäljningsprocessens olika delar och upprättar en tidplan för projektet. Kort sagt vill vi fånga upp det som är viktigt för dig som säljare och ta till vara det i affären.
Att tänka på

  • Varför vill man sälja?
  • När vill man sälja?
  • Vad händer på det personliga planet?
  • Prisförväntan
  • Roll efter försäljningen?