Köpeavtal

När man är överens och förhandlingarna är i hamn ska ett avtal upprättas. Ett sådant avtal kallas aktieöverlåtelseavtal eller köpeavtal. Det är ett omfattande avtal som i detalj specificerar den slutliga överenskommelsen mellan köpare och säljare. Aktieöverlåtelseavtalet är processens viktigaste dokument och som säljare bör man ha affärsjuridisk hjälp att upprätta detta avtal.
Då det ofta är en fördel att hålla i pennan vid framtagande av avtalsförslaget är det vanligt att vi som säljarens rådgivare erbjuder oss att utforma förslaget till aktieöverlåtelseavtal. Ofta har vi tidigare i processen redan visat ett modellavtal för säljaren och avtalsförslaget blir då en påbyggnad av detta. På detta sätt kan säljarens önskemål påverka avtalets innehåll i större utsträckning.
Vanligt innehåll

  • Köpeskilling
  • Centrala villkor
  • Tillträdesdag
  • Garantier
  • Förpliktelser  t ex konkurrens