Uppföljning

Efter att affären avslutats återstår vissa åtagande mellan köpare och säljare och som säljare har man ofta någon form av engagemang kvar i bolaget. Detta engagemang kan sträcka sig flera år i framtiden och kan avse fortsatt anställning i bolaget, delägarskap, tilläggsköpeskilling, säljarrevers, konkurensregler, garantier m m.
Vårt engagemang som rådgivare fortsätter även efter att affären avslutats och vi följer upp så att överlåtelsen uppfyller det som avtalats. Bland annat bevakar vi betalning av tilläggsköpeskilling och säljarrevers. Vi följer också upp vårt samarbete med säljaren i syfte att finna ev potential för förbättring och ytterligare höjd kvalitet i vårt arbete.
Innehåll

  • Erfarenheter av samarbetet
  • Hur går samarbete med ny ägare
  • Uppföljning garantier & villkor
  • Bevakning tilläggsköpeskilling
  • Bevakning ev amortering av revers