Information

Det vanliga är att köpare och säljare under processen kommer överens om hur man ska informera internt och externt om förvärvet. Var och en gör det på sitt sätt men i harmoni med den andre parten. Hur detta görs är viktigt för hur affären ska mottas och uppfattas. En företagsaffär är i de flesta fall genomtänkt och positivt för såväl företaget som dess intressenter.
Det är viktigt att köpare och säljare tydligt kommunicerar detta och tar initiativet i informationsgivandet så att man inte ger utrymme för spekulationer och missförstånd. En väl genomtänkt informationsplan som visar vilken information som ska ges samt till vem, när och hur är A och O i detta läge och något som vi som rådgivare hjälper till med.
Att tänka på

  • Informationsplan
  • Ta initiativet  i infogivningen
  • Tydlighet i informationen
  • Undanröj spekulationer
  • Affären är positiv