Sälja till vem?

Vår erfarenhet är att riktigt framgångsrika försäljningar alltid bygger på en säljstrategi där vi tillsammans med vår uppdragsgivare lägger mycket fokus på att identifiera kvalitativa köparkandidater. Alltså köparkandidater som vi tror kan vara intresserade för att affären skulle bidra på ett bra sätt till deras verksamhet och som ser ut att kunna klara av affären finansieringsmässigt.
I denna fas är det också viktigt att tänka på vilka man inte vill sälja till. Det kan vara aktörer som man ser som oseriösa i någon form. Köparen ska ju ta över den verksamhet man med stolthet byggt upp och föra den vidare. Efter försäljningen är man ofta själv kvar i verksamheten under en övergångsperiod så även ur den aspekten är det viktigt för säljaren vem köparen är.
Att tänka på

  • Vem har störst nytta av ett förvärv?
  • Vilka har möjlighet att köpa företaget?
  • Vem vill jag tar över företaget?
  • Vilka vill jag inte tar över företaget?
  • Säljarens roll efter försäljningen