byggforetag1

BYGGFÖRETAG

BOLAGSFORM Aktiebolag

SÅLD ÅR  2013

Snabbväxande och lönsamt byggföretag i Stockholmstrakten

Tillfälle att förvärva ett väletablerat och snabbt växande byggföretag med fina RAM-avtal i kundportföljen. Möjlighet för entreprenör att ta över och fortsätta expansionen av verksamheten vidare eller för annat byggföretag eller liknande aktör som vill utöka sitt geografiska verksamhetsområde eller expandera i Storstockholm.

Företaget är aktivt inom ROT-sektorn. Kunder är idag till största delen kommuner, kommunala bolag och statliga verk. RAM-avtal finns med flera stora kunder. Företaget är verksamt i Storstockholm

Bolaget omsätter ca 40 MSEK och detta med god lönsamhet.

VD är ägare och grundare till bolaget. VD är öppen för att jobba kvar i bolaget under en kortare övergångsperiod för att trygga kontinuiteten i affärerna.

Prisidé ca 9 MSEK beroende på hur en avtalslösning konstrueras. Ägaren är bl a öppen för en lösning där omsättningsbaserad tilläggsköpeskilling kan diskuteras.

2001

GRUNDAT

20

ANSTÄLLDA

50

MSEK OMS

Sålda företag