fönsterföretag2

FÖNSTERFÖRETAG

BOLAGSFORM Aktiebolag

SÅLD ÅR 2015

Framgångsrikt specialistföretag inom byggsektorn

Företaget som grundades i början av 90-talet är mycket väletablerat och framgångsrikt inom sitt speciella verksamhetsområde på bygg- och ROT-marknaden i Storstockholm. Man har långsiktiga kundrelationer, gott renommé, god kännedom om den marknad man är verksam på och unik spetskompetens inom sitt verksamhetsområde. Levererad kvalitet är mycket hög enligt kontinuerliga kundenkäter.

Företaget omsätter 80-90 MSEK med god lönsamhet.  Kunderna är främst större privata fastighetsägare, allmännyttan samt bostadsrättsföreningar.  Antalet anställda är ca 20 personer samtidigt som man har väl etablerade samarbeten med ett antal utvalda och kvalitativa underleverantörer.

De senaste 3-4 åren har intresset för och efterfrågan på företagets tjänster ökat väsentligt – detta är bl a ett resultat av marknadens allt större intresse för energi- och ekonomiaspekten samt ett stort antal framgångsrika referensprojekt med mycket nöjda kunder. Orderingången är mycket bra och företaget tog hem sin största order någonsin för bara några veckor sedan. De närmaste åren ser ut att kunna bli mycket bra såväl vad gäller volym som resultat.

Bolaget har hittills till största delen verkat regionalt inom Storstockholm men möjligheten till nationell expansion är en intressant framtida potential för Bolaget.

Energi och ekonomi är viktiga värdeskapare för företagets produkter och tjänster där bl a miljonprogrammets fastighetsbestånd under de närmaste åren kommer att vara en intressant marknad.

1994

GRUNDAT

20

ANSTÄLLDA

85

MSEK OMS

Sålda företag