Bildmallar test12

Ymer Reklambyrå AB

BOLAGSFORM Aktiebolag

SÅLD ÅR 2011

Väletablerad reklambyrå

Detta är ett utmärkt tillfälle för annan Reklambyrå att etablera verksamhet i Stockholm eller för en Stockholmsbyrå att expandera. Det kan också vara tillfälle för större företag att skaffa sig sin egen reklamavdelning genom inhouse-lösning.

Företaget är väletablerat och med gott anseende.  Kundinriktningen är både B2B och B2C. Verksamheten bedrivs i trevliga lokaler i centrala Stockholm. Företaget har gått igenom en tuff ekonomisk period det senaste året men efter lyckad omorganisation ser framtiden och ekonomin ljus ut. Företaget har 6-8 anställda.

Det totala byråarvodet det kommande verksamhetsåret uppskattas till ca 4-6 MSEK. Lönsamheten bedöms ligga mellan 5-10% (rörelsemarginalen).

VD är majoritetsägare i bolaget.  Bakgrunden till försäljningen är bl a att han börjat planera för att trappa ner inför kommande pensionering. VD är öppen för att jobba kvar i bolaget en tid med arbetsuppgifter som en ny ägare tycker är lämpliga.

1959

GRUNDAT

7

ANSTÄLLDA

7

MSEK OMS

Sålda företag