storkok1

BOLAGSFORM Aktiebolag

TILL MARKNAD  2017

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta oss via formuläret
nedan eller ring oss på tel 08-50 51 67 47.
  Charkföretag i generationsskifte

  Ägarna till Bolaget har grundat företaget, varit verksamma i och utvecklat verksamheten på ett framgångsrikt sätt under drygt 20 år. Nu förbereder ägarna för en generationsväxling i Bolaget och med anledning av detta erbjuds 100% av aktierna alternativt inkråmet i Bolaget till försäljning. Detta är ett intressant tillfälle för annan aktör i branschen att växa eller för bolag i angränsande bransch att komplettera sin verksamhet. Det är även en möjlighet för en entreprenörssjäl att bli sin egen genom förvärv av en väletablerad verksamhet med ett starkt varumärke.

  Verksamheten:

  Företaget utvecklar, tillverkar och säljer charkvaror av högsta kvalitet. Tillverkningen sker i hyrda lokaler i Stockholm. Med mer än 20 års verksamhet och sitt goda renommé har man skapat ett starkt varumärke. Årligen kammar företaget hem en rad utmärkelser för sina kvalitetsprodukter. I verksamheten finns mellan 5 och 10 kompetenta och engagerade medarbetare. Företagets produkter återfinns i de flesta större matvarubutiker i Sverige.

  Ekonomi:
  Bolaget omsätter mellan 15 och 20 MSEK.

  Ägare:
  Bakgrunden till försäljningen är att ägarna trappar ner inför ett generationsskifte i Bolaget. Ägarna är öppna för att jobba kvar i bolaget under en övergångsperiod för att trygga kontinuiteten i affärerna.

  Prisidé:
  Prisidé ca 3 MSEK beroende på hur en avtalslösning konstrueras.

  Procesen:
  Processen inleds med att intressenter mot sekretessförsäkran erhåller mer information om bolaget i första hand i form av ett prospekt. Med seriösa intressenter som säljaren bedömer som lämpliga sker fortsatt process som innebär besök, samtal och erhållande av mer specifik information. Därefter lämnar intressent indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

  Kontakt:
  Välkommen att beställa prospekt mot sekretessförsäkran. För ytterligare information avseende denna affärsmöjlighet ber vi er kontakta Mats-Ola Carlsson, tel 070-573 47 64 eller använd kontaktformuläret på denna sida.

  8

  ANSTÄLLDA

  17

  OMSÄTTNING

  3 MSEK

  PRISIDÈ

  Företag till salu