storkok1

KONFERENSFÖRETAG

BOLAGSFORM Aktiebolag

TILL MARKNAD  2024

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta oss via formuläret
nedan eller ring oss på tel 070-573 47 64.
  Välrenommerat konferensföretag

  Verksamheten har bedrivits under mycket lång tid och omgärdas av ett mycket gott renommé. Nuvarande ägare har drivit verksamheten de senaste 10 åren. Bolaget är nu i ett skede där nästa naturliga steg är att gå från att vara ett entreprenörslett företag till ett mer moget företag med möjlighet att tillvarata företagets fulla potential och med anledning av detta erbjuds nu aktierna i Bolaget till försäljning. Detta är ett unikt tillfälle för branschkollega att expandera sin verksamhet eller för aktör i angränsande bransch att komplettera sitt tjänsteutbud. Utvecklingspotentialen är fortsatt god i företaget.

  Verksamheten:

  Företaget erbjuder ett flertal festsalar för konferens, fest, bröllop m m. Verksamheten bedrivs i fantastiska lokaler med en unik historia och med mycket bra läge centralt i Stockholm. Bolagets kunder består av såväl privatpersoner som företag. Kundrelationerna är långa och starka. Kundrisken är väldigt låg då största kunden står för mindre än 5% av intäkterna. I verksamheten finns 10-15 medarbetare som är självgående, har god kompetens och lång erfarenhet inom verksamhetsområdet.

  Ekonomi:
  Bolaget omsätter mellan 15 och 20 MSEK med god lönsamhet.

  Prisidé:
  Pris och betallösning får växa fram i en dialog mellan köpare och säljare och är beroende på hur en avtalslösning konstrueras

  Procesen:
  Processen inleds med att intressenter mot sekretessförsäkran erhåller mer information om bolaget i första hand i form av ett prospekt. Med seriösa intressenter som säljaren bedömer som lämpliga sker fortsatt process som innebär besök, samtal och erhållande av mer specifik information. Därefter lämnar intressent indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

  Kontakt:
  Välkommen att beställa prospekt mot sekretessförsäkran. För ytterligare information avseende denna affärsmöjlighet ber vi er kontakta Mats-Ola Carlsson, tel 070-573 47 64 eller använd kontaktformuläret på denna sida.

  12

  ANSTÄLLDA

  15-20

  OMSÄTTNING

  12-15 MSEK

  PRISIDÈ

  Företag till salu