storkok1

BYGGKONSULT

BOLAGSFORM Aktiebolag

TILL MARKNAD  2020

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta oss via formuläret
nedan eller ring oss på tel 08-50 51 67 47.
  Byggkonsultföretag med stark ställning inom sin nisch säljes p g a ägarens pensionering

  Ägaren till Bolaget har drivit verksamheten i drygt 20 år. Nu planerar ägaren att trappa ned inför sin pensionering och med anledning av detta erbjuds nu aktierna eller inkråmet i Bolaget till försäljning. Detta är ett intressant tillfälle för branschkollega att expandera sin verksamhet eller för aktör i angränsande bransch att komplettera sitt tjänsteutbud. Det kan även vara ett bra tillfälle för en entreprenörssjäl att ta över och utveckla ett mycket fint företag vidare.

  Verksamheten:

  Företaget erbjuder högkvalitativa konsulttjänster inom en speciell nisch av fastighets- och byggsektorn. Verksamheten bedrivs främst i Storstockholm. Bolagets kunder består främst av företag inom fastighetssektorn. Kundrelationerna är långa och starka. Verksamheten bedrivs i första hand av en handfull medarbetande konsulter som besitter hög kompetens, innehar erfoderliga certifieringar och har lång branscherfarenhet. I tillägg till detta finns ett nätverk av samarbetspartners att tillgå.

  Ekonomi:
  Bolaget omsätter mellan 15 och 25 MSEK.

  Prisidé:
  Pris och betallösning får växa fram i en dialog mellan köpare och säljare och är beroende på hur en avtalslösning konstrueras.

  Procesen:
  Processen inleds med att intressenter mot sekretessförsäkran erhåller mer information om bolaget i första hand i form av ett prospekt. Med seriösa intressenter som säljaren bedömer som lämpliga sker fortsatt process som innebär besök, samtal och erhållande av mer specifik information. Därefter lämnar intressent indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

  Kontakt:
  Välkommen att beställa prospekt mot sekretessförsäkran. För ytterligare information avseende denna affärsmöjlighet ber vi er kontakta Mats-Ola Carlsson, tel 070-573 47 64 eller använd kontaktformuläret på denna sida.

  6-8

  ANSTÄLLDA

  15-25

  OMSÄTTNING

  PRISIDÈ

  Företag till salu