Bildmallar test12

BOLAGSFORM Aktiebolag

TILL MARKNAD  2016

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta oss via formuläret
nedan eller ring oss på tel 08-50 51 67 47.
  Lönsamt plåtslageri Storstockholm

  Ägaren till Bolaget har varit verksam i och utvecklat företaget under många år. Nu förbereds för ett ägarskifte i Bolaget och med anledning av detta erbjuds nu 100% av aktierna alternativt inkråmet i Bolaget till försäljning. Detta är ett intressant tillfälle för annan aktör i branschen eller angränsande bransch att växa eller för en entreprenörssjäl att bli sin egen genom förvärv av ett väletablerat och lönsamt företag.

  Verksamheten:

  Bolaget är väl etablerat och har ett gott renommé. Man utför huvudsakligen arbeten inom byggnadsplåtslageri och är verksamma inom Storstockholm och Roslagen. Företaget är känt för sin höga kvalitet och sitt starka kundfokus vilket givit många nöjda kunder genom åren. Medarbetarna i företaget har lång och bred branscherfarenhet. Bland bolagets kunder återfinns främst byggfirmor men även en del privatpersoner. Många av kundrelationerna är långa och starka.

  Ekonomi:
  Bolagets omsättning har utvecklats starkt de senaste två-tre åren och uppgår till mellan 5 och 8 MSEK. Lönsamheten är mycket god.

  Prisidé:
  Pris får växa fram i en dialog mellan köpare och säljare och är beroende av hur en avtalslösning konstrueras.

  Procesen:
  Processen inleds med att intressenter mot sekretessförsäkran erhåller mer information om bolaget i första hand i form av ett prospekt. Med seriösa intressenter som säljaren bedömer som lämpliga sker fortsatt process som innebär besök, samtal och erhållande av mer specifik information. Därefter lämnar intressent indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

  Kontakt:
  Välkommen att beställa prospekt mot sekretessförsäkran. För ytterligare information avseende denna affärsmöjlighet ber vi er kontakta Mats-Ola Carlsson, tel 070-573 47 64 eller använd kontaktformuläret på denna sida.

  5-6

  ANSTÄLLDA

  5-6

  OMSÄTTNING

  3-5

  PRISIDÈ

  Företag till salu