hander

AGENTURFÖRETAG

BOLAGSFORM Aktiebolag

TILL MARKNAD  2015

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta oss via formuläret
nedan eller ring oss på tel 08-50 51 67 47.
  Agenturföretag inom sjukvårdsprodukter i generationsskifte

  Med anledning av generationsskifte ges möjligheten att förvärva ett mindre företag med representationsrätten i Norden för ett antal mycket starka varumärken inom en intressant nisch av sjukvården.  Bolaget är väl etablerat, lönsamt och har ett gott renommé.

  Verksamheten:
  Företaget distribuerar sjukvårdsutrustning inom en särskild nisch. Man representerar flera starka internationella företag som leder utvecklingen inom sitt område.  Företagets kunder finns i Sverige, Danmark, Finland och Island. Många av kundrelationerna är långa och mycket goda.

  Ekonomi:
  Bolaget omsätter ca 8 MSEK med mycket god lönsamhet.

  Ägare:
  Bakgrunden till försäljningen är att ägaren trappar ner inför ett generationsskifte i Bolaget. Ägaren kan jobba kvar i bolaget under en övergångsperiod för att trygga kontinuiteten i affärerna.

  Prisidé:
  Pris får växa fram i en dialog mellan köpare och säljare och är beroende på hur en avtalslösning konstrueras.

  Procesen:
  Processen inleds med att intressenter mot sekretessförsäkran erhåller mer information om bolaget i första hand i form av ett prospekt. Med seriösa intressenter som säljaren bedömer som lämpliga sker fortsatt process som innebär besök, samtal och erhållande av mer specifik information. Därefter lämnar intressent indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

  Kontakt:
  Välkommen att beställa prospekt mot sekretessförsäkran. För ytterligare information avseende denna affärsmöjlighet ber vi er kontakta Mats-Ola Carlsson, tel 070-573 47 64 eller använd kontaktformuläret på denna sida.

  1

  ANSTÄLLDA

  8 MSEK

  OMSÄTTNING

  4 MSEK

  PRISIDÈ

  Företag till salu