hander

FÖRSKOLOR

BOLAGSFORM Aktiebolag

TILL MARKNAD  2016

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta oss via formuläret
nedan eller ring oss på tel 08-50 51 67 47.
  Välrenommerade Förskolor i Storstockholm

  Ägarna till Bolaget har varit verksamma i och utvecklat verksamheten under drygt 20 år. Nu förbereder man för en generationsväxling i Bolaget och med anledning av detta erbjuds 100% av aktierna alternativt inkråmet i Bolaget till försäljning.

  Detta är ett intressant tillfälle för annan aktör i branschen att växa eller för en entreprenörssjäl att bli sin egen genom förvärv av en väletablerad och fin verksamhet.

  Verksamheten:
  Företaget bedriver förskoleverksamhet genom sina förskolor i norra Storstockholm. Pedagogiken bygger på ett nischat koncept vilket är uppskattat och framgångsrikt. Med mer än 20 års verksamhet inom förskola har man skapat ett starkt varumärke genom sitt goda renommé på marknaden. De flesta av föräldrarna som har barn i någon av bolagets förskolor uppskattar närheten till förskolan, dess inriktning samt litenheten som gör att alla blir sedda. En av förskolorna ligger i anslutning till en skola vilket uppskattas och är en fördel. Bolaget har väl anpassade lokaler och ytor för sin verksamhet.

  Ekonomi:
  Bolagets omsättning är stabil och ligger mellan 5 och 10 MSEK.

  Prisidé:
  Prisidé är ca 1,2 – 1,5 MSEK, men priset får växa fram i en dialog mellan köpare och säljare och är beroende på hur en avtalslösning konstrueras.

  Procesen:
  Processen inleds med att intressenter mot sekretessförsäkran erhåller mer information om bolaget i första hand i form av ett prospekt. Med seriösa intressenter som säljaren bedömer som lämpliga sker fortsatt process som innebär besök, samtal och erhållande av mer specifik information. Därefter lämnar intressent indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

  Kontakt:
  Välkommen att beställa prospekt mot sekretessförsäkran. För ytterligare information avseende denna affärsmöjlighet ber vi er kontakta Mats-Ola Carlsson, tel 070-573 47 64 eller använd kontaktformuläret på denna sida.

  12

  ANSTÄLLDA

  5-10

  OMSÄTTNING

  1,2-1,5

  PRISIDÈ

  Företag till salu