bemanningsforetagstockholm3

Qvalitetspoolen AB

BOLAGSFORM Inkråm

SÅLD ÅR 2013

Väletablerat bemanningsföretag inom förskola och skola i Stockholm

Med anledning av generationsskifte ges ett utmärkt tillfälle att förvärva ett högkvalitativt bemanningsföretag i Stockholm. Extra intressant för annat bemanningsföretag eller liknande aktör då möjlighet till goda synergivinster finns.

Företaget är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag inom området barnomsorg och skola. I branschen är företaget välkänt och har ett gott anseende. Kunder är så väl privata som kommunala förskolor. Företagets verksamhet är i sin helhet förlagd till Storstockholm.

Omsättningen för innevarande verksamhetsår uppskattas till ca 10 MSEK. Lönsamheten är god.

1999

GRUNDAT

14

ANSTÄLLDA

10

MSEK OMS

Sålda företag