hander

PROFILFÖRETAG

BOLAGSFORM Aktiebolag

TILL MARKNAD  2016

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta oss via formuläret
nedan eller ring oss på tel 08-50 51 67 47.
  Reklam- och profilföretag med mer än 30 år i branschen

  Ägarna till Bolaget har varit verksamma i och utvecklat företaget under drygt 30 år. Ägarna förbereder för en generationsväxling i Bolaget och med anledning av detta erbjuds nu 100% av aktierna alternativt inkråmet i Bolaget till försäljning.

  Detta är ett intressant tillfälle för annan aktör i branschen att växa eller för en entreprenörssjäl att bli sin egen genom förvärv av ett väletablerat och fint företag.

  Verksamheten:
  Bolaget är en profilexpert i Stockholm som tillhandahåller profilkläder och presentreklam. Man har ett heltäckande sortiment och egen direktimport från Fjärran Östern. Ett växande verksamhetsområde i bolaget är att hjälpa kunder med egna webbshopar varifrån kundens medlemmar m m kan beställa profilprodukter. Med mer än 30 år i branschen har man utvecklat ett mycket bra kontaktnät av leverantörer. Bland bolagets kunder återfinns de flesta typer av företag som kunder, många med starka varumärken. Vidare finns organisationer, skolor m m som kunder. Många av kundrelationerna är långa och mycket starka. Bolaget har väl anpassade lokaler på bra adress.

  Ekonomi:
  Bolagets omsättning har utvecklats starkt de senaste två-tre åren och uppgår till drygt 20 MSEK.

  Prisidé:
  Prisidé ca 4 MSEK beroende på hur en avtalslösning konstrueras.

  Procesen:
  Processen inleds med att intressenter mot sekretessförsäkran erhåller mer information om bolaget i första hand i form av ett prospekt. Med seriösa intressenter som säljaren bedömer som lämpliga sker fortsatt process som innebär besök, samtal och erhållande av mer specifik information. Därefter lämnar intressent indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

  Kontakt:
  Välkommen att beställa prospekt mot sekretessförsäkran. För ytterligare information avseende denna affärsmöjlighet ber vi er kontakta Mats-Ola Carlsson, tel 070-573 47 64 eller använd kontaktformuläret på denna sida.

  5-10

  ANSTÄLLDA

  20-30

  OMSÄTTNING

  4 MSEK

  PRISIDÈ

  Företag till salu