storkok1

PLASTFABRIK

BOLAGSFORM Aktiebolag

TILL MARKNAD  2017

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta oss via formuläret
nedan eller ring oss på tel 08-50 51 67 47.
  Tillverkning och försäljning av bärkassar och industriemballage – egen fabrik

  Bolaget är väletablerat i branschen men har haft det tufft ekonomiskt under några år p g a bristande kompetens och engagemang hos ledning och ägare. Bolaget är i behov av en starkare ledning och ägarstruktur. En ny ägare bedöms ha goda möjligheter att genom kompetens, engagemang och ev synergieffekter utveckla företaget.

  Ägarna undersöker nu möjligheterna till en ny ägarbild i Bolaget och med anledning av detta erbjuds 100% av aktierna alternativt inkråmet i Bolaget till försäljning. Detta är ett intressant tillfälle för annan aktör i branschen att växa eller för bolag i angränsande bransch att komplettera sin verksamhet. Det är även en möjlighet för en entreprenörssjäl att bli sin egen genom förvärv av en väletablerad verksamhet med utvecklingspotential.

  Verksamheten:
  Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bärkassar och butiksemballage i plast från egen fabrik i Sverige. Med mer än 50 års verksamhet och sitt goda renommé har man skapat en stark position i sin bransch. Försäljning sker främst genom återförsäljare med slutkunder allt från stora välkända koncerner till regionala butikskedjor och e-handelsföretag. I verksamheten finns ca 20 kompetenta och engagerade medarbetare.

  Ekonomi:
  Bolaget omsätter mellan 20 och 25 MSEK.

  Prisidé:
  Priset och betalningsmodell får växa fram i en dialog mellan köpare och säljare och är beroende på hur en avtalslösning konstrueras.

  Procesen:
  Processen inleds med att intressenter mot sekretessförsäkran erhåller mer information om bolaget i första hand i form av ett prospekt. Med seriösa intressenter som säljaren bedömer som lämpliga sker fortsatt process som innebär besök, samtal och erhållande av mer specifik information. Därefter lämnar intressent indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

  Kontakt:
  Välkommen att beställa prospekt mot sekretessförsäkran. För ytterligare information avseende denna affärsmöjlighet ber vi er kontakta Mats-Ola Carlsson, tel 070-573 47 64 eller använd kontaktformuläret på denna sida.

  15-20

  ANSTÄLLDA

  20-25

  OMSÄTTNING

  3 MSEK

  PRISIDÈ

  Företag till salu