reklambyrå

RESEARRANGÖR

BOLAGSFORM Aktiebolag

TILL MARKNAD  2018

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta oss via formuläret
nedan eller ring oss på tel 08-50 51 67 47.
  Väletablerad researrangör inom intressant nisch

  Ägarna till Bolaget har grundat och drivit företaget i drygt 10 år. Bolaget är nu i ett skede där nästa naturliga steg är att gå från att vara ett entreprenörslett företag till ett mer moget företag med möjlighet att tillvarata företagets fulla potential. Mot bakgrund av detta erbjuds nu aktierna alternativt inkråmet i Bolaget till försäljning. Om ny ägare så önskar och förutsättningarna är de rätta kan ägarna eller någon av dem vara intresserad av ett fortsatt långsiktigt engagemang i Bolaget som anställd och/eller delägare. Detta är ett intressant tillfälle för branschkollega att expandera sin verksamhet eller för aktör i angränsande bransch eller del av branschen att komplettera sitt tjänsteutbud.

  Verksamheten:

  Företaget har ett brett utbud av högkvalitativa och personliga resor som man själv producerar. Resorna erbjuds en speciell nisch av marknaden i vilken företaget har en mycket stark ställning. Bolaget har sin bas i Stockholm, men företagets kunder finns över hela Sverige.

  I verksamheten finns ett tiotal medarbetare som är självgående, besitter hög kompetens och har lång erfarenhet inom verksamhetsområdet. Bolaget har även knutit ett antal underentreprenörer till sig som är viktiga för verksamheten, dessa har man en god och stark relation med.

  Ekonomi:
  Bolaget omsätter mellan 30 och 40 MSEK.

  Pris:
  Pris och betallösning får växa fram i en dialog mellan köpare och säljare och är beroende på hur en avtalslösning konstrueras.

  Procesen:
  Processen inleds med att intressenter mot sekretessförsäkran erhåller mer information om bolaget i första hand i form av ett prospekt. Med seriösa intressenter som säljaren bedömer som lämpliga sker fortsatt process som innebär besök, samtal och erhållande av mer specifik information. Därefter lämnar intressent indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

  Kontakt:
  För ytterligare information avseende denna affärsmöjlighet ber vi er kontakta Mats-Ola Carlsson, tel 070-573 47 64 eller använd kontaktformuläret på denna sida.

  6-10

  ANSTÄLLDA

  30-40

  OMSÄTTNING

  5 MSEK

  PRISIDÈ

  Företag till salu