fastighetsforvaltning1

PROPTECH

BOLAGSFORM Aktiebolag

SÅLD ÅR 2013

Teknisk fastighetsförvaltning i Stockholm

Detta är ett utmärkt tillfälle att förvärva en lönsam och växande verksamhet med stor utvecklingspotential.

Företaget är väletablerat och med gott anseende. Bland kunderna finns såväl stora fastighetsägare med många kommersiella lokaler som mindre bostadsrättsföreningar. Bolaget är verksamt i Storstockholm och kännetecknas av sitt starka kundfokus och höga kvalitetsmedvetande.

Företaget har 8-10 anställda.

Bolaget har växt med mer än 20% per år under den senaste femårsperioden och omsätter nu ca 9 MSEK. Lönsamheten ligger på ca 10% (rörelsemarginalen).

Ägare VD äger 100% av aktierna i bolaget. Bakgrunden till försäljningen är att han börjat planera för att trappa ner och ta nästa steg i livet. VD är öppen för att jobba kvar i bolaget en tid med arbetsuppgifter som en ny ägare tycker är lämpliga.

Prisidé 4-4,5 MSEK beroende på hur en avtalslösning konstrueras. Ägaren är bl a öppen för en lösning där resultatbaserad tilläggsköpeskilling kan diskuteras

2006

GRUNDAT

10

ANSTÄLLDA

13

MSEK OMS

Sålda företag