reklambyrå

REHABCENTER

BOLAGSFORM Aktier eller inkråm

TILL MARKNAD 2015

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta oss via formuläret
nedan eller ring oss på tel 08-50 51 67 47.
  Välrenommerat rehabcenter Stockholm

  Detta är ett utmärkt tillfälle att förvärva en större sjukgymnastmottagning/rehabcenter med bra läge i Stockholm.  God ekonomisk utvecklingspotential finns inom befintlig verksamhet.

  Verksamheten
  Verksamheten har bedrivits i drygt 20 år. I verksamheten finns ca 15 aktiva med olika specialistkompetenser vilket gör att man kan ge en heltäckande service med mycket god kvalitet. Sjukgymnasterna har individuella avtal (s k egen etablering) med Stockholms Läns Landsting.

  Kunder kommer främst från vårdcentraler, läkarhus, företagshälsovård, idrottsföreningar och sjukhusens friskvårdsenheter. Verksamheten är mycket populär och oftast fullbelagd.

  Ekonomi
  Bolaget har en stabil omsättning och god lönsamhet.

  Prisidé
  Pris får växa fram i en dialog mellan köpare och säljare och är beroende på hur en avtalslösning konstrueras.

  Procesen:
  Processen inleds med att intressenter mot sekretessförsäkran erhåller mer information om bolaget i första hand i form av ett prospekt. Med seriösa intressenter som säljaren bedömer som lämpliga sker fortsatt process som innebär besök, samtal och erhållande av mer specifik information. Därefter lämnar intressent indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

  Kontakt:
  Välkommen att beställa prospekt mot sekretessförsäkran. För ytterligare information avseende denna affärsmöjlighet ber vi er kontakta Mats-Ola Carlsson, tel 070-573 47 64 eller använd kontaktformuläret på denna sida.

  1995

  GRUNDAT

  0

  ANSTÄLLDA

  2

  MSEK OMS

  Företag till salu