hander

ARBETSMILJÖKONSULT

BOLAGSFORM Aktier eller inkråm

TILL MARKNAD  2015

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta oss via formuläret
nedan eller ring oss på tel 08-50 51 67 47
  Väletablerad Arbetsmiljökonsult – möjlighet att ta över fin kundstock p g a ägarens pensionering

  Med anledning av att ägaren avser att trappa ner inför kommande pensionering ges ett utmärkt tillfälle att förvärva en välskött verksamhet inriktad på arbetsmiljökonsulting. 

  Verksamheten har bedrivits sedan tidigt 90-tal. Möjlighet ges nu för arbetsmiljöingenjör eller liknande att ta över nuvarande ägares kundstock. Ny ägare kommer att lotsas in till befintliga kunder av dagens ägare och därmed få ta över samarbetet och kundrelationen på ett bra sätt. Verksamhetens storlek är idag lagom för 1 heltidstjänst då årsomsättningen är ca 900 – 1.000 TSEK.

  Verksamheten
  Företagets verksamhet är i huvudsak förlagd till Storstockholm. I verksamheten ingår tjänster såsom:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
  • Kartläggning av arbetsmiljöförhållanden
  • Yrkeshygieniska mätningar
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Utbildning

  Väl etablerade samarbeten finns med ett flertal företagshälsor och det är från dessa som den största delen av intäkterna kommer.

  Prisnivå
  Pris och avtalslösning får växa fram i dialog tillsammans med intressenter.

  Processen
  Processen inleds med att intressenter mot sekretessförsäkran erhåller mer information om erksamheten i första hand i form av ett prospekt. Med seriösa intressenter som säljaren bedömer som lämpliga sker fortsatt process som innebär besök, samtal och erhållande av mer specifik information. Därefter lämnar intressent indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

  Kontakt
  Välkommen att beställa prospekt mot sekretessförsäkran. För ytterligare information avseende denna affärsmöjlighet ber vi er kontakta Mats-Ola Carlsson, tel 070-573 47 64 eller använd kontaktformuläret på denna sida.

  1993

  GRUNDAT

  1

  ANSTÄLLDA

  1

  MSEK OMS

  Företag till salu