fritidsprod2

Svensk Camping & Fritid 

BOLAGSFORM Aktiebolag

SÅLD  2012

Företag med butik för fritidsprodukter inom speciell nisch i Stockholm

Detta är ett utmärkt tillfälle för den som vill ta över en väletablerad mindre rörelse med väldigt gott renommé, alternativt för någon som vill komplettera sin befintliga rörelse. Utvecklingspotentialen är betydande då det hittills inte gjorts någon satsning varken på webbhandel eller marknadsföring av bolaget. Den bransch bolaget verkar inom är i stadig tillväxt.

Verksamheten
Företaget har funnits i över 25 år och har ett mycket gott anseende och trogen kundkrets.  Företagets verksamhet består av handel med fritidsprodukter inom en särskild nisch som i Stockholm inte är särskilt konkurrensutsatt. Även viss reparationsverksamhet av dessa fritidsprodukter finns i bolaget. Verksamheten bedrivs i butik med bra läge strax utanför centrala Stockholm. Genom ägarnas stora personliga engagemang i verksamheten har bolaget fått en mycket stark serviceprofil.

Ekonomi
Företaget har omsatt mellan 3,5 – 4 MSEK de senaste tre åren. Lönsamheten har legat mellan 2-3% (rörelsemarginalen). I bolaget finns eget kapital om ca 600 TSEK vilket motsvaras av lagrets värde.

Ägare
Bolaget ägs av två personer som tillika är grundarna av bolaget, båda är verksamma i driften av rörelsen.  Bakgrunden till försäljningen är att den ene av delägarna flyttat. 100% av aktierna i bolaget är till salu men det kan också finnas möjlighet att köpa 50% av aktierna och då stannar den ene av delägarna kvar och fortsätter i driften om ny ägare så önskar.

Prisnivå
Prisidé 600.000 kr vilket också motsvarar det egna kapitalet i bolaget.

1987

GRUNDAT

2

ANSTÄLLDA

4

MSEK OMS

Sålda företag