storkok1

SANERINGSFÖRETAG

BOLAGSFORM Aktiebolag

TILL MARKNAD  2019

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta oss via formuläret
nedan eller ring oss på tel 08-50 51 67 47.
  Välrenommerat saneringsföretag säljes p g a ägarens pensionering

  Verksamheten

  Detta välskötta företag har funnits i drygt 20 år och är ett välkänt kvalitetsföretag på sin lokala marknad. Bolaget är nu i ett skede där nästa naturliga steg är att gå från att vara ett entreprenörslett företag till ett mer moget företag med möjlighet att tillvarata företagets fulla potential. Det är också så att ägaren och verksamhetschefen uppnått pensionsåldern och vill börja trappa ner. Mot bakgrund av ovanstående söker vi ny ägare till Bolaget. Detta är en intressant möjlighet för branschkollega att expandera sin verksamhet eller för aktör i angränsande bransch eller del av branschen att komplettera sitt tjänsteutbud. Det kan även vara en bra möjlighet för en entreprenörssjäl att ta över en fin verksamhet och utveckla den vidare.

  Verksamheten:

  Företagets verksamhetsområde är sanering, rivning, betonghåltagning, transporter m m. Verksamheten kännetecknas av professionalism, starkt engagemang samt lösningar av hög kvalitet. Företaget gör alltid ett gott jobb.

  Verksamheten bedrivs huvudsakligen i mellersta Sverige. Medarbetarna har mycket god kompetens och lång erfarenhet. Både företaget och medarbetarna innehar de certifikat och behörigheter som erfordras i företagets bransch. Kundbasen består huvudsakligen av byggföretag, industriföretag och kommuner. Andelen privatkunder är ca 5-10%. Kundrelationerna är långa och starka

  Ekonomi:
  Bolaget omsätter mellan 15 och 20 MSEK med god lönsamhet.

  Prisidé:
  Pris och betallösning får växa fram i en dialog mellan köpare och säljare och är beroende på hur en avtalslösning konstrueras

  Procesen:
  Processen inleds med att intressenter mot sekretessförsäkran erhåller mer information om bolaget i första hand i form av ett prospekt. Med seriösa intressenter som säljaren bedömer som lämpliga sker fortsatt process som innebär besök, samtal och erhållande av mer specifik information. Därefter lämnar intressent indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

  Kontakt:
  Välkommen att beställa prospekt mot sekretessförsäkran. För ytterligare information avseende denna affärsmöjlighet ber vi er kontakta Mats-Ola Carlsson, tel 070-573 47 64 eller använd kontaktformuläret på denna sida.

  20

  ANSTÄLLDA

  15-20

  OMSÄTTNING

  8-10 MSEK

  PRISIDÈ

  Företag till salu