storkok1

GROSSISTFÖRETAG

BOLAGSFORM Aktiebolag

TILL MARKNAD  2019

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta oss via formuläret
nedan eller ring oss på tel 08-50 51 67 47.
Väletablerat grossistföretag inom VVS

Verksamheten har bedrivits sedan år 2007 och företaget har en mycket stark position på sin lokala marknad. 

Verksamheten:

Företaget är en väletablerad leverantör av VA & VVS, Betong, Grunder, m m. som kännetecknas av personlig service, snabba leveranser och konkurrenskraftiga priser. Bland företagets kunder återfinns främst gräventreprenader, grundbyggare, byggföretag och rörmokare. Verksamheten bedrivs i Storstockholm.

Ekonomi:
Bolaget omsätter mellan 8 och 10 MSEK.

Ägarna:
Bakgrunden till försäljningen är att ägarna trappar ner inför ett generationsskifte i Bolaget. Ägarna är öppna för att jobba kvar i bolaget under en övergångsperiod för att trygga kontinuiteten i affärerna.

Prisidé:
Prisidé ca 3 MSEK beroende på hur en avtalslösning konstrueras.

Procesen:
Processen inleds med att intressenter mot sekretessförsäkran erhåller mer information om bolaget i första hand i form av ett prospekt. Med seriösa intressenter som säljaren bedömer som lämpliga sker fortsatt process som innebär besök, samtal och erhållande av mer specifik information. Därefter lämnar intressent indikativt bud för fortsatt förhandling. Tillträde sker efter överenskommelse.

Kontakt:
Välkommen att beställa prospekt mot sekretessförsäkran. För ytterligare information avseende denna affärsmöjlighet ber vi er kontakta Mats-Ola Carlsson, tel 070-573 47 64 eller använd kontaktformuläret på denna sida.

2

ANSTÄLLDA

8-10

OMSÄTTNING

3 MSEK

PRISIDÈ

Företag till salu