Säkra växer vidare genom förvärv av Globala Försäkringsmäklare Europa AB – Säljaren har assisterats av Eriksson & Carlsson

Säkra fortsätter sin tillväxtresa och har under december månad förvärvat Globala försäkringsförmedlare Europa AB. Under året har därmed Säkra förvärvat totalt femton (15) nya förmedlarbolag.

– Vi är stolta över att vi har lyckats attrahera så många förmedlarbolag till Säkra. För oss är det viktigt att hitta bolag som delar samma värderingar som Säkra med kunden i fokus och lokal närvaro. Vi ser ett fortsatt stort intresse i branschen av att vilja vara med och bygga Säkra 2.0, säger Richard Nilsson, Tillväxtchef på Säkra.

I mars 2020 gick Adelis in som huvudägare i Säkra AB. Samtidigt förvärvades huvuddelen av Säkras förmedlarkontor för att bilda ett ledande förmedlarföretag med fokus på sakförsäkring, livförsäkring, pension och sparande. I och med detta blev merparten av förmedlarbolagen partners i Säkra.

Adelis har lagt en aggressiv tillväxtstrategi och planen tycks hålla väl och Säkra planerar inte att slå av på takten under 2021.

Säkra är ett kunskapsföretag som erbjuder kvalificerad försäkringsförmedling och finansiell rådgivning för både företag och privatpersoner. Säkra har idag över 250 medarbetare på drygt 60 kontor runt om i Sverige och har idag en stark position med nöjda kunder och en tydlig lokal förankring.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.