Integrating Care Holding AB har förvärvat Hälsobarometern AB – Eriksson & Carlsson har assisterat säljarna genom hela processen

Hälsobarometern AB  är en företagshälsovård som har sin bas i Stockholms innerstad. Företaget startades 2001. Verksamheten bedrivs i trevliga lokaler med en personlig känsla i Vasastan Stockholm. Hälsobarometern erbjuder företag såväl förebyggande och hälsofrämjande arbete som rehabilitering och arbetsrelaterad sjukvård. Hälsobarometern är godkänd av försäkringskassan som leverantör av företagshälsovård. Verksamheten kännetecknas av ett personligt bemötande och engagemang med förutsättningar för att diskutera både sjuk- och friskvårdsfrågor.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.