Blogg

Mistral bildades 1994 och erbjuder ett komplett program för fönster och fasadrenovering. Deras långa erfarenhet, goda kundrelationer, kompetens, engagemang och höga miljö- och kvalitetskrav har lagt grunden för deras framgång och starka konkurrenskraft. Mistral har en god orderingång och en förväntad omsättning i 2015 på...

Svenska Pedagogpoolen bildades 1999 och erbjuder vikarier inom skola och förskola. Deras starka varumärke, goda kundrelationer, engagemang och kvalitativa pool av vikarier har lagt grunden för deras framgång och starka position på Göteborgsmarknaden. Pedagogpoolen har ca 40 vikarier och omsätter ca 5 MSEK. VRE Education är...